I dag er datamaskiner, mobiltelefonar og andre smarte einingar sikrare enn dei nokosinne har vore før. Uansett om du køyrer Windows, MacOS, Android eller Linux er du sikra av innebygde funksjonar som vernar deg frå den skumle omverda. Det tyder...